Med fokus på miljön

Återbrukande av hästrelaterade produkter är ju kärnan i vår verksamhet och det känns bra i hjärtat när vi ser produkter komma till användning hos en ny brukare. Dels glädjen hos den som gör fyndet, glädjen hos den som får en slant för produkten och dels känslan av att produkten som i samband med framställningen gjort ett negativt klimatavtryck nu får nytt liv och används längre tid än om den kasserats eller hamnat på en dammig hylla i sadelkammaren.

Som ytterligare miljöbonus är vi på ”Sveriges största hästloppis” nu från årsskiftet 2019/2020 klimatneutrala. Detta genom att vi månatligen investerar i Better Globe, vars vision och långsiktiga mål är att minska fattigdom och korruption i Afrika. Detta genom att vi bland annat låter plantera 14 träd varje månad i semiöknen i östra Afrika där inget annat växer. Genom oss och andra investerare i Betterglobe skapas arbetstillfällen, bönder hjälps till ökad avkastning på sin mark, dom ges mikrolån, skolor byggs och vattenrelaterade projekt genomförs.

Den stora vinnaren är därmed främst befolkningen lokalt men också vi alla andra gagnas då träden tar upp stora mängder koldioxid och vår planets negativa miljöutveckling ges en puff i rätt riktning.

Läs mer om Better Globe:s verksamhet på:

www.betterglobe.se/?aid=55723